STOSA Green


Udržitelná výrobaV rámci firemní kultury společnost Stosa sleduje praktické strategie zaměřené na stále udržitelnější výrobu, respektování environmentálních zdrojů a lidí a nabízení certifikovaného výrobku s minimálním dopadem na přírodní ekosystém.

Stručně řečeno, společnost Stosa se zavázala respektovat lidi a životní prostředí.

Etika, poctivost a udržitelnost byly vždy ústředním prvkem všech aspektů naší práce a tvoří nedílnou součást naší firemní kultury.

V rámci neustálého úsilí o lepší budoucnost společnost Stosa zavedla řadu důležitých strategií zaměřených na ekologickou udržitelnost ve všech činnostech a procesech. Společnost Stosa výrazně investuje do energetické účinnosti a snižování množství odpadu a vybírá pouze materiály šetrné k životnímu prostředí, včetně dřeva z odpovědně obhospodařovaných lesů, které je plně sledovatelné a respektuje nejpřísnější normy.


Certifikace FSC®

Společnost Stosa Cucine již více než 10 let uplatňuje přísný protokol kontroly kvality, provádí opatření zaměřená na zlepšení výroby a používá specifická kritéria pro pečlivý výběr dodavatelů. Společnost Stosa věnuje největší pozornost dopadu, který mohou mít výrobní procesy na životní prostředí.

To vedlo k rozhodnutí vytvořit a stát se součástí celého výrobního řetězce, který klade podobný důraz na ekologickou udržitelnost jako na něco, co je pro etickou výrobu zásadní.

V roce 2012 se společnost Stosa Cucine připojila k projektu certifikace Forest Stewardship Council® (FSC). Dnes jsme dosáhli cíle nabízet zákazníkům výrobky, které jsou vyrobeny z certifikovaných materiálů. Jedná se o řadu Art, první řadu, která byla prototypována a uvedena na trh, až po Karma a Metropolis.

Společnost Stosa Cucine je však i nadále odhodlána dále zdokonalovat dodavatelské sítě a výrobní linky, aby bylo možné co nejdříve přeměnit všechny modely z této řady na nábytek vyrobený z certifikovaného dřeva z dodavatelského řetězce, který podporuje odpovědné lesní hospodaření, a to bez zvýšení ceny pro zákazníky.